מער מעשיות

מאַסע מער
מאַזל - טאָוו. איר האָט ריטשט די סוף פון די אינטערנעט.